Barrandov a tramvaje - logo stránek

www.barrandov.wz.cz


Novinky

V této rubrice naleznete informace o postupu výstavby. První záznam ze 1. června 2003 obsahuje celý popis stavby. Při dalších (zhruba týdenních) aktualizacích budu popisovat pouze jednotlivé novinky na staveništi.
Poslední aktualizace: 31. 12. 2004

01. 06. 2003
Tramvajová trať začíná smyčkou Hlubočepy, která byla již v roce 2001 přestavěna do nové podoby. Nově je smyčka zjednokolejněna a zadlážděna. V délce několika metrů za smyčkou byly v dubnu letošního roku položena koleje, které jsou částečně provizorně zality asfaltem, aby byl umožněn přejezd do ulice Nad Konečnou.
Zastávka Hlubočepy je hotova v hrubé betonové stavbě. Proti původním animacím je zastávka po stranách obložena betonovými bloky, které vzhledově navazují na následnou estakádu.
Hlubočepská (dolní) estakáda je též hrubě hotova. V současnosti je estakáda natírána bílým nátěrem (pilíře mají navíc po straně červený pruh), osazována svodidly a trolejovými branami. V nejbližší době začne montáž dilatačních uzávěrů.
Úsek na skalním výběžku u Teras mezi oběma estakádami je ve fázi betonace.
Horní estakáda (přes Růžičkovu rokli) je proti dolní kolegyni podstatně hotovější. Je již natřena, osazena červeným zábradlím, svodidly i trolejovými branami. V současnosti probíhají izolační práce na kolejovém pásu. Rovněž se dokončuje montáž dilatačních uzávěr.
Vpravo za druhou estakádou stojí měnírna, která již pouze čeká na omítnutí. V okolí měnírny probíhají terénní úpravy.
Trať dále pokračuje v zářezu podél ulice K Barrandovu. Okraje stráně napravo lemují černé tyče - základy protihlukové stěny. V úseku před zastávkou Geologická probíhají úpravy podloží pro uložení kolejí.
Zastávka Geologická se již od letošního února pyšní ocelovou konstrukcí zastřešení. Střední sloup pro trolejové vedení je natřen na žluto. Hotov je též kolejový přejezd přes Sliveneckou ulici. Na křižovatce K Barrandovu - Slivenecká jsou již funkční nové semafory. Zatím však pouze pro automobily vyjíždějící ze Slivenecké ulice. Tento semafor je doplněn preferenčním čidlem - a proto je doprava na ulici K Barrandovu zastavována, pouze pokud na ní někdo chce vjet.
V úseku ke garážím jsou již od března položeny a svařeny koleje - svršek zatím není zakryt. Trolejové brány a sloupy protihlukové stěny jsou již na místě. Nové garáže mezi ulicemi Pražského a Lipského byly otevřeny v létě 2002.
Zastávka Lipského je již vybetonována v hrubé stavbě (nástupiště i schodiště). Nástupiště zastávky již spojuje ocelová konstrukce visuté lávky.
První i druhý podjezd (pod Lamačovou i pod Tréglovou ulicí) jsou již hotovy včetně portálů - stěny ještě nejsou obloženy. Rovněž je zde již připraveno štěrkové lože kolejí.
Mezi ulicemi Lamačova a Lipského je u portálu podjezdu provizorně vyasfaltována spojka pro automobily kvůli letní etapě výstavby kruhového objezdu (na křižovatce Lamačova - Pražského - Högerova). Tato spojka zatím slouží pouze vozům stavby. Nový kruhový objezd již vytyčují obrubníky. V Lamačově ulici probíhá sanace kanalizace.
V zastávce Chaplinovo náměstí byla již částečně osazena konstrukce zastřešení i trolejových bran. Dále zde pokračuje pokládaní inženýrských sítí a zahlazování opěrné zdi. Na horním konci lávky přes Lamačovu ulici byly v uplynulých dvou týdnech vybourány oranžově-bílé sloupy simulující bránu Tilleho náměstí. Sloupy překážely výstavbě zastřešení schodiště k zastávce. Pokud nedošlo ke změnám původního projektu, dočkáme se záhy obnovy sloupů o cca 1,5 metru blíže k náměstí.
V současnosti probíhá asfaltování parkoviště za poštou, které donedávna zabíraly stavební buňky. Parkoviště by záhy mělo opět začít sloužit veřejnosti. V okolí portálu podjezdu u zastávky Poliklinika Barrandov probíhá obnova chodníků a terénní úpravy.
Zastávka Poliklinika Barrandov se již od března také pyšní zastřešením, které je postupně natíráno na zeleno. V zastávce právě probíhá kladení pražců.
Dále následuje téměř plně dokončený úsek. Až ke konečné zastávce (včetně) jsou zde položeny koleje - zatím nesvařeny. Taktéž trolejové brány a sloupy atypické protihlukové zdi stojí tam, kde mají. Hotov je též kolejový přejezd přes ulici Do Klukovic. Na křižovatce Tréglova - Štěpařská byly nové osazeny semafory. Po několika dnech provozu, však byly vypnuty.
Ocelová konstrukce konečné zastávky Sídliště Barrandov je již plně hotova a je postupně bíle natírána. V zastávce jsou již položeny koleje - zatím nezakryty. Na svém místě jsou již nástupní hrany a probíhají úpravy nástupišť.
Vpravo za konečnou již svítí do dáli omítnutá i zastřešená budova měnírny. V prostoru smyčky je možno spatřit sloupy trolejového vedení a na dřevěných pražcích se postupně objevují koleje.

07. 06. 2003
Na Hlubočepské estakádě začalo být postupně osazováno červené zábradlí.
Mezimostí u Teras dostává betonové okraje (podobné zastávce Hlubočepy).
V úseku před "Geologickou" se kromě kulatých trolejových bran objevují i klasické (rovné) sloupy pro trolejové vedení.
Ve Werichově ulici je postupně zasklívána protihluková stěna. Někdo již vyzkoušel i pevnost tohoto skla - jedna tabulka je už křachlá, ale protože je potažena bezpečnostní fólií, tak se nevysypala.
Před konečnou stanicí začalo svařování kolejnic.

14. 06. 2003
Dnes proběhnul den otevřených dveří na staveništi.

18. 06. 2003
Na estakádě přes Růžičkovu rokli jsou již hotovy dilatační uzávěry a je připraven podklad pro uložení pražců.
U portálu podjezdu pod Högerovou ulicí bylo vybetonováno nové schodiště.
Autobusová zastávka Chaplinovo náměstí (směr: centrum) se již v sobotu vrátila do stálého zálivu.
V Tréglově ulici začalo zasklívání protihlukové stěny.

30. 06. 2003
Na Hlubočepské estakádě se pracuje na dilatačních uzávěrech
Konstrukce zastřešení nástupišť zastávky Geologické je natřena. V zastávce jsou pokládány koleje.
Na stěnách portálů podjezdů se začínají objevovat držáky pro trolejové brány.
V zastávce Poliklinika Barrandov jsou položeny koleje a betonové hrany nástupišť
Protihlukové stěny v ulicích Tréglova a Werichova jsou zaskleny v celé své délce.

10. 07. 2003
Kruhový objezd na křižovatce Lamačova x Högerova byl z poloviny zprovozněn. Pro průjezd do ulice Pražského slouží provizorní vozovka do ulice Lipského.
V zastávce Chaplinovo náměstí je připravena vana pro štěrková lože. Dnes jsou pokládány antivibrační rohože.
V podjezdu Tréglovy ulice jsou pokládány koleje.

offtopic: Na autobusových linkách 126 a 128 budou o prázdninách zkušebně nasazovány kloubové nízkopodlažní autobusy.

16. 07. 2003
Na stěnách podjezdů se postupně objevují kruhové sloupy pro trolejové vedení.
V zastávce Chaplinovo náměstí se pokládají koleje.
V podjezdu Tréglovy ulice jsou dlážděny manipulační chodníky.

Stavba kolejiště probíhá takto: Úplně vespod je umístěna izolační fólie, na ní je nanesena tenká vrstva štěrkopísku. Po stranách kolejiště jsou umístěny betonové prefabrikáty ve tvaru písmene L. Poté je podklad urovnán, aby vznikla "nízká vana", do které jsou položeny antivibrační rohože. Antivibrační rohože se pokládají přes sebe včetně stěn "vany". Rohože se zasypají štěrkem, na který se pokládají betonové pražce (na estakádách a ve smyčce jsou pražce dřevěné). Kolejnice se k pražcům upevňují pomocí pružných úchytů. Po skončení zkušebních jízd práce pokračují. Na kolejnice jsou poté umístěny izolační patní profily a následně jsou do komor kolejnic vlepeny tlumící bokovnice. Poté je proveden zákryt trati.

21. 07. 2003
Část estakády u zastávky Hlubočepy dostala kamenné obladačky černé barvy. Připravuje se montáž zastřešení zastávky.
Na Hlubočepské estakádě proběhly minulý týden úspěšně statické a dynamické zkoušky. V brzké době lze očekávat pokládání kolejí.
Na estakádě přes Růžičkovu rokli jsou již na dřevěných pražcích položeny a svařeny koleje.
Ve čtvrtek byla uzávěrka přihlášek do tendru na dodávku nízkopodlažních tramvají pro Prahu. Za dva roky by se měly v pražských ulicích objevit první dva vozy. Do roku 2012 má být dodáno celkem 60 vozů. Jediný zájemcem je plzeňská Škoda DT.

Během zkoušek na Hlubočepské estakádě uvízl jeden z nákladních automobilů ve vrstvě štěrku.
Minulou středu vpodvečer spadl neznámý bezdomovec do nezajištěného výkopu před supermarketem Delvita. Zasahující záchranáři na místě konstatovali, že celé staveniště je jednou velkou pastí.

04. 08. 2003
Na některých trolejových branách se začínají objevovat úchyty trolejového vedení.
Pokládání kolejí pokračuje zároveň na třech místech: Hlubočepská (dolní) estakáda, úsek mezi hlubočepskou měnírnou a zastávkou Geologická, podjezd Lamačovy ulice.
Nová lávka přes zastávku Lipského byla natřena na bílo. V zastávce probíhají přípravy na montáž konstrukcí zastřešujících nástupiště.
Na nástupištích konečné zastávky se objevuje první dlažba. Konstrukce zastávky je postupně zasklívána tmavomodrým sklem

11. 08. 2003
V zastávce Hlubočepy již částečně stojí konstrukce zastřešení.
V zastávce Lipského je připravováno štěrkové lože kolejiště.
Ačkoliv konstrukci zastřešení zastávky Chaplinovo náměstí stále ještě chybí pár dílů, část konstrukce je již natřena na červeno.

25. 08. 2003
Stavba trati kvapem finišuje, takže opět přináším ucelenější popis stavby.
Za nejhotovější zastávku lze považovat konečnou Sídliště Barrandov. Konstrukce zastávky je celá svařena a bíle natřena. Polovina nástupiště je již zasklena. Výstupní prostor je osazen dlažbou. Chybí ještě bezpečností reflektory na hraně nástupiště. Druhé nástupiště má zatím pouze nástupní hrany a zarovnaný povrch.
Konstrukce zastávky Poliklinika Barrandov je rovněž svařena a natřena dvěma odstíny zelené. Nástupiště lemují hrany a povrch je zarovnán. Probíhají práce na prodejních kioscích na nástupišti směrem do centra.
Konstrukci zastávky Chaplinovo náměstí stále chybí několik dílů, je však již celá natřena na červeno. Prostor nástupišť je zarovnáván zeminou. Nástupní hrany nejsou osazeny.
Během tří týdnů vyrostla jako z vody konstrukce zastávky Lipského. Na ostatních částech zastávky se usilovně pracuje.
Zastávka Geologická je svařena a natřena žluto-oranžovou barvou. Osazeny jsou nástupní hrany a povrch nástupišť je zarovnán.
Zastávka Hlubočepy je provizorně svařena lešenářskými trubkami.
Koleje jsou položeny téměř v celé délce. Chybí pouze dva cca stometrové úseky: u hlubočepské měnírny a v zastávce Hlubočepy. Kolejnice jsou postupně svařovány. Svařeny jsou tyto zhruba tyto úseky: estakáda přes Růžičkovu rokli, přejezd Slivenecká - garáže, Chaplinovo náměstí - smyčka (část) vyjma přejezdu Do Klukovic.
Trolejové vedení začíná 100 metrů před zastávkou Geologická a končí před zastávkou Chaplinovo náměstí. Provizorně jsou troleje zavěšeny též v prostoru smyčky.

28. 08. 2003
Na stěnách portálu podjezdu Lamačovy ulice (za zastávkou Lipského) se objevily hliníkové lišty - úchyty budoucího obložení.

12. 09. 2003
V celé délce tratě jsou již položeny a svařeny koleje. Rovněž tak trolejové vedení je již definitivně upevněno. Na trolejové brány jsou postupně zavěšovány svítidla, které budou osvětlovat trať. Též jsou osazována tramvajová návěstí.
Až na zastávku Hlubočepy mají již všechny zastávky nástupní hrany. Zastávky Sídliště Barrandov a Geologická mají vydlážděny nástupiště.
Protihluková zeď u garáží dostává dřevěnou výplň.
Konstrukce zastávky Lipského je natírána modrou barvou.
U supermarketu Delvita se objevily červené sloupy, které budou držet stříšky nad schodištěm k zastávce Chaplinovo náměstí.

15. 09. 2003
Aktuální fotografie nafotil Tomáš Smejkal: http://sweb.cz/t.smejkal/fotky%20main.htm
Dřevěná protihluková stěna mezi měnírnou a Geologickou je až na pár mezer téměř hotová.
V zastávkách Geologická a Sídliště Barrandov jsou osazovány prvky informačního systému pro cestující (hodiny, multifunkční skříně, osvětlení)
Probíhají opravy podchodu pod Pražským okruhem u zastávky Geologická.
Na opěrné zdi v Lamačově ulici se objevují černé keramické obklady. Tyto obklady také objevují na betonových částech zastávek Geologická, Chaplinovo náměstí a Sídliště Barrandov.
Na stěnách portálu podjezdu Tréglovy ulice (před zastávkou Poliklinika Barrandov) se objevily hliníkové lišty - úchyty budoucího obložení.
Nástupiště zastávky Poliklinika Barrandov je postupně dlážděno.

Je téměř jisté, že obyvatelé domů podél trati se nedočkají výměny oken za protihluková. Stavební firma nabídla bezcennou náhradu - montáž nové okenního těsnění zdarma. Toto těsnění však nic neřeší. Výměna bude provedena v družstevní domech v Borského 664, Pražského 659 - 662, Lamačova 655 - 658 a Tréglova 808.

17. 09. 2003
Průjezd měřícího vozu zachytil Tonda Ježek: mhd.webz.cz/fotky/TT_barrandov/barrandov.htm
Sen se stává skutečností
Téměř s desetiletým zpožděním přijela dnes na Barrandov první tramvaj. Tato pocta byla svěřena měřícímu vozu (ev.č. 5521).
Poté se konala předváděcí jízda pro zástupce sedmé velmoci a pražské konšele. Ukázkovou jízdu vykonala souprava vozů typu T3R.P (ev.č. 8225+8228) v trase Sídliště Barrandov - Hlubočepy - Sídliště Barrandov.
V následujících dnech budou následovat ověřovací jízdy jednotlivých typů tramvají po nové trati. Zkušební jízdy na lince 12 (bez cestujících) budou zahájeny asi do 14 dnů. Do té doby budou na estakády namontovány pojistné úhelníky ke kolejím a zřejmě bude též provedeno obložení portálů jednotlivých podjezdů.
Ve čtvrtek 18. září byla na trati vyzkoušena kloubová tramvaj typu KT8D5 (ev.č. 9017; označena byla jako linka č. 37).

13. 10. 2003
Ve všech zastávkách pokračují práce na dláždění nástupišť a přechodů pro chodce. Rovněž se zde instalují automaty na jízdenky.
Na betonových částech zastávek se objevují černé keramické obklady. Portály podjezdů se připravují na montáž plechových obkladů.
Konstrukce zastávky Hlubočepy je zasklívána
Nad zastávkou Chaplinovo náměstí se svařuje konstrukce zastřešení schodiště.
Parkoviště za poštou bude v nejbližších dnech opět sloužit veřejnosti.

Zkušební jízdy bez cestujících pokračují - jízdy probíhají 3 - 4 dny z týdne.
V pátek 28. listopadu se plánuje slavnostní otevření trati pro veřejnost. Pouze tento den má být v provozu zvláštní linka č. 13 mezi Smíchovským nádražím a Sídlištěm. Ostatní MHD bude v tento den jezdit podle stávajícího jízdního řádu. Ke změnám vedení linek MHD dojde od ranního výjezdu v sobotu 29. listopadu t.r.
(Tento plán se ještě může změnit)

03. 11. 2003
Pokračují práce na dokončování zastávek, pokračují zkušební jízdy. Dne 27. října došlo při zkušebních jízdách k poruše na trakčním motoru článkové tramvaje KT8D5 (ev.č.9040). Proto se uvažuje, že by tramvaje typu KT8 měly jízdy na Barrandov zakázán. Trať by tak mohla být obsluhována pouze vozy typu T6 nebo T3R.P
V zastávkách Geologická, Lipského, Chaplinovo náměstí jsou namontovány světelné rampy alá metro (Náměstí Republiky)
Zastávky Hlubočepy, Geologická, Lipského byly již osazeny zastávkovými sloupky. Bohužel bylo upuštěno od atypických Kotasovských sloupků známých z animací. Sloupky jsou obdobné jako na minibusové lince 291 na Karlov.

V sobotu 1. listopadu byly na trati provedeny zatěžkávací zkoušky. Na trati jezdilo 10 třívozových souprav v intervalu cca 2 minuty s linkovým označením 77
Na vysvětlenou:
1) Linkové označení 77 je papírové označení pro tramvaj na zkušební jízdě. Není pravda, že by se jednalo o noční linku nebo účelovou linku, která by pendlovala mezi Smíchovem a Barrandovem.
2) V běžném provozu nebudou na Barrandov vypravovány třívozové soupravy. Třetí vůz byl zapojen z důvodu zkoušek, sloužil zde jako zatížení soupravy - tedy nahrazoval cestující (nedošlo tak na obligátní pytle s pískem nebo kolejnice). U soupravy složené z tramvají T3R.P byly na druhém voze vypnuty motory a vůz se tak jen vezl. Na soupravě složené z tramvají T6 byly vypnuty motory na prvních podvozcích druhého a třetího vozu.

Přehled vypravení dne 01. 11. 2003
Pořadí - typ - ev.č.
1 - T6 - 8749+8633+8634 (u vozu 8749 stažen sběrač)
2 - T6 - 8681+8682+8680 (u vozu 8680 stažen sběrač)
3 - T6 - 8645+8646+8607
4 - T3p - 8373+8364+8365
5 - T3p - 8228+8218+8219
6 - T3p - 8312+8313+8311
7 - T3p - 8303+8211+8212
8 - T3p - 8304+8305+8230
9 - T3p - 8231+8306+8309
10 - T3p - 8214+8215+8225
11 - T3p - 8222 (sólo)

Vypravení na zkušebních jízdách
Zjistil jsem, že některé návštěvníky stránek zajímají i takovéto maličkosti. Bohužel nemám zachyceny všechny dny - pokud někdo máte více - tak mi to prosím pošlete.
st 17. 09. - 5521 (měřící vůz), 8225+8228 (orientace d-12)
čt 18. 09. - 9017 (orientace d-37)
po 22. 09. - 8225
st 24. 09. - 8225, 8681+8682, 8665+8666
čt 25. 09. (večer) - 5521 (měřící vůz - zkratové zkoušky)
so 27. 09. - 8373+8327
ne 28. 09. - 8373
po 06. 10. - 8749+8729, 8661+8662
ne 12. 10. - 8749
13.-25. 10. nic
so 25. 10. (večer za tmy) - 5521 (měřící vůz - zkratové zkoušky)
ne 26. 10. - 9040 (zkouška napájení ze zadního sběrače)
po 27. 10. - 9040 (došlo k poruše na trakčním motoru)
út 28. 10. - 8749, 8619+8635
st 29. 10. - 8749, 8373
30. - 31. 10. nic; 2. - 3. 11. nic

07. 11. 2003
Zastávky Sídliště Barrandov a Poliklinika Barrandov byly osazeny zastávkovými sloupky.
Ve smyčce Barrandov byly ke kolejích nalepeny pryžové bokovnice tlumící vibrace. Prostor smyčky je postupně vykládán žlutou dlažbou.

Zkušební jízdy: 4.-5. 11. nic; čt 6. 11. - 8222

10. 11. 2003
Modrá tramvajová zastávka se zřejmě nebude jmenovat Lipského ani Ateliery, ale "K Barrandovu". Jedná se o rozhodnutí odboru Magistrátu HMP jako příslušného drážního úřadu.

Zkušební jízdy: so 8.11. - 8222+8230+8231; ne 9.11. - 8749+8619+8620; po 10.11. - 5519 (školní vůz);

18. 11. 2003
V podjezdech bylo namontováno signalizační zařízení
Na nástupištích jsou již umístěny stojany pro informační tabule.
Na hranách nástupišť se začínají objevovat reflektory bezpečnostního pásu, které budou blikat před příjezdem vlaku.

Zkušební jízdy:
V pondělí 17. 11. proběhlo na trati hasičské cvičení, rovněž se konaly nácviky mimořádných provozních situací (např. vykolejení tramvaje na estakádě)
Fotky nafotil: Kasme
Tento týden budou na trati probíhat cvičné jízdy pro zacvičení řidičů na novou trať
Vypravení:
po 17. 11. - 601/8749+8739, 302/8633+8634, 303/8629+8630, 404/8354+8355, 405-8334+8335, 406/8214+8215, L/9041
út 18. 11. - 8222, 8244, 8243, 8303, 5519. Ve smyčce Hlubočepy byl odstaven vůz 5520, kde probíhalo školení ke cvičným jízdám.

22. 11. 2003
V modré zastávce K Barrandovu se objevily první části bílé plachty, která bude zakrývat schodiště na nástupiště.
Prostor pod schodišti bude v této zastávce využit pro dva menší obchody. Dveře do těchto obchodů budou ovládány fotobuňkou.
Na nástupiště zelené zastávky Poliklinika Barrandov byl usazen první ze dvou prodejních kiosků.

Zkušební jízdy:
st 19. 11. - 8222, 8243, 8244, 8303, 5519, 5520(školení)
čt 20. 11. - 8222, 8243, 8705, 5519, 5520(školení)
pá 21. 11. - 8619+8620
so 22. 11. - 8222, 8243, 8311, 5519, 5520(školení)

24. 11. 2003
Do zahájení provozu zbývají čtyři dny, proto se opět podíváme na celou trať. Tentokrát se zaměřím hlavně na věci, které dosud stavbě chybí.
Bílá zastávka Hlubočepy je nejvíce hotová - je již kompletně vybavena, zbývá jen pověsit některé informační cedule. Nástupiště jsou již vybaveny i sedačkami (ostatní zastávky jsou ještě bez sedaček). Byly již spuštěny digitální světelné tabule, které informují o příjezdu tramvají. Tento panel se skládá z analogových hodin a čtyř digitálních řádků. Červené diody na první třech řádcích informují o poloze tří nejbližších spojů (uvádí číslo linky, cílovou zastávku a čas do odjezdu). Čtvrtý řádek zobrazuje aktuální informace z provozu.
Obě estakády jsou také plně vybaveny. Pojistné úhelníky, které v případě vykolejení tramvaje udrží vůz na trati, jsou již namontovány v celé délce. Krátké úseky na Terasách a u měnírny, jenž budou na jaře zadlážděny, jsou provizorně vyasfaltovány.
Žlutá zastávka Geologická je též plně hotová. Na zastávkové sloupky směrem z kopce je umístěna značka označující bezpečnostní zastavovací místo před úsekem s nejvyšším sklonem. Tato značka je netradičně umístěna mezi seznamem linek. Jediné, co je potřeba doladit jsou semafory na přilehlém přejezdu Slivenecké ulice. Tyto semafory, které by měli projíždějící tramvaj preferovat reagují poměrně opožděně.
V úseku k modré zastávce K Barrandovu je ještě potřeba dodělat manipulační chodník a část protihlukové zdi, která byla proti původním plánům o několik metrů prodloužena. I samotnou zastávku však ještě čeká mnoho práce. Na nástupištích místy chybí dlažba a zasklení. Na zastávkovém sloupku se již skví nové jméno zastávky. Tabule s novým názvem však zatím nejsou, zatímco na ostatních zastávkách jsou (na každém nástupišti po čtyřech). Stěnám ještě místy chybí zábradlí a obklady. Bílá plachta zakrývající schodiště zatím visí na 3/5 své plochy. Portál tunelu je již obložen modrými a bílými smaltovanými plochy.
Zato druhý portál tohoto podjezdu u zastávky Chaplinovo náměstí obklady postrádá. Plechy jsou již však složeny opodál. Červená zastávka Chaplinovo náměstí je rovněž nedodělaná, především chybí zábradlí, obklady a zastřešení u schodiště. Na nástupištích je potřeba dodělat osvětlení a hlavně vztyčit zastávkové sloupky. Ty jsou již na místě a kupodivu jsou odlišné oproti ostatním zastávkám, kde již sloupky stojí. Vnitřní stěny portálů podjezdu za touto zastávkou jsou obloženy smaltovanými plechy. U autobusové zastávky Chaplinovo náměstí jsou částečně provedeny i vnější obklady portálu, na ostatních podjezdech však vnější obložení chybí.
Zelená zastávka Poliklinika Barrandov je téměř hotová. Informační diodová tabule je rovněž funkční. Jen místy je potřeba upravit dlažbu a dodělat zábradlí u schodišť. Kromě toho chybí druhý prodejní kiosek. Také bude potřeba upravit preferenci na semaforech u přilehlé křižovatky Tréglova x Štěpařská. Při stanicování tramvaje z centra v předešlé zastávce na semaforech začíná prapodivný kolotoč ve snaze preferovat tramvaj, která ovšem mezitím čeká v zastávce a ke křižovatce má daleko.
Konečná bílá zastávka Sídliště Barrandov je naprosto hotová a připravená na cestující. Koleje v následné trojkolejné jednosměrné smyčce jsou olepeny tlumícími bokovnice a prostor smyčky je celý zadlážděn žlutou dlažbou.
V obloucích tratě jsou koleje vybaveny automatickými kolejovými mazníky (od DPO Ostrava).
Ke standardnímu vybavení nástupiště zastávky bude patřit: 4 tabule s názvy zastávky, další tabule popisující okolí zastávky, zastávkový sloupek vybavený systémem DORIS, 2 odpadkové koše, 3 informační panely s informacemi DP, multifunkční skříň s automatem na jízdenky a zařízením pro kontakt s dispečinkem, analogovými hodinami, digitální tabulí informujícím o příjezdu tramvají, svítidlem válcovitého tvaru s vyznačením významných zastávek ve směru jízdy. Zastávky Poliklinika Barrandov, Chaplinovo náměstí a K Barrandovu jsou vybaveny prodejními prostory. V zastávce Chaplinovo náměstí jsou umístěny klasické veřejné záchodky.

Co zřejmě nebude do konce týdne hotové?
- Vnější obklady všech portálů
- parkoviště u zastávky K Barrandovu
- obklady opěrných zdí a vnitřní stěny portálu u zastávky Chaplinovo náměstí

Zkušební jízdy:
ne 23. 11. - 8241, 8243, 8311, 5519, 5520(školení)
Doplňují předchozí informaci: Vůz 5520 sloužil pouze k teoretickému školení jízdy po nové trati. Celý týden stál na smyčce Hlubočepy a na kopec se nepodíval. Vůz 5519 vybavený tyristorovou regulaci mohl na trati jezdit s několika omezeními.
Více o signalizaci na nové trati se brzy dozvíte na stránkách Pražských tramvají

25. 11. 2003
Včera večer pozdě do noci pokračovaly zkušební jízdy. Celá trať včetně zastávek byla plně osvětlena, ale hlavně byl spuštěn světelný bezpečnostní pás na hranách nástupišť.
Proto Vám mohu popsat, jak tento pás funguje.
Jednotlivé reflektory jsou zapuštěny v rozmezí cca 1,5 metru podél okraje nástupišť. Jsou zaskleny mléčným sklem a v klidovém stavu vydávají tlumené světlo v barvě příslušné zastávky. Když se tramvaj přiblíží na cca 300 metrů k zastávce, reflektory se rovnoměrně rozblikají. Po příjezdu tramvaje do zastávky se reflektory zhasnou v místě, kde tramvaj zastaví, což je signál pro cestující, že mohou bezpečně nastoupit. Po odjezdu vozu se reflektory vrátí do klidového stavu.

Zkušební jízdy:
po 24. 11. (dopoledne) - 9021
po 24. 11. (večer) - 8232, 8381, 8380, 8222, 8241, 8311, 8346, 8342
út 25. 11. - 8377+8376, 8619, 8620

29. 11. 2003
Zkušební jízdy:
čt 27. 11. - 8388+8389
čt 27. 11. (večer) - linka č. 27/8222, 8380, 8381/; linka č. 28 /8243, 8314/; linka č. 29/8241, 8311/

Slavnostní otevření trati - pá 28. 11. 2003
pá 28. 11. (večer) - 1/8388+8389, 2/8385+8384, 3/8681+8682, 4/8386+8387

Poslední autobusy na Barrandově - pá 28. 11. 2003
linka č. 126 - 7/6309, předposlední 6/6310
linka č. 128 - 10/6204
linka č. 501 - 51/5808, předposlední 52/5807

Zahájení provozu s cestujícími - so 29. 11. 2003
1. tramvaj: 8226+8227 - linka č. 12 - 4. pořadí
2. tramvaj: 8607+8608 - linka č. 14
3. tramvaj: 8356+8357 - linka č. 12 - 5. pořadí
4. tramvaj: 8304+8305 - linka č. 14
5. tramvaj: 8681+8682 - linka č. 12

05. 02. 2004
Tramvajová trať již přes dva měsíce (více, či méně) slouží cestujícím, ale stavební činnost pokračuje, proto se podíváme, co je nového:
Obklady vnitřních stěn portálů byly dokončeny ještě do poloviny prosince loňského roku. Postupně se osazují vnější obklady - v lednu byl osazen portál za zastávkou K Barrandovu. Nyní se pracuje na zastávce Chaplinovo náměstí. Obklady jsou vyrobeny z nebarvených hliníkových plechů.
Z důvodu zimní údržby byly nástupiště všech zastávek vybaveny umělohmotnými bednami s posypovým materiálem. Bedny mají vždy barvu příslušné zastávky.
Zastávka Geologická byla vybavena dvěma prodejními kiosky. Zahájení provozu se předpokládá po ukončení "velké jarní výluky".
V těchto dnech se konečně zastávka K Barrandovu dočkala svých cedulí s názvem zastávky (předtím bylo jméno uvedeno jen na zastávkovém sloupku). Ostatní zastávky tyto cedule měly již před zahájením provozu.

Problémy nové tratě
Nová trať je zatím ve zkušebním provozu, proto není divu, že se občas vyskytují nějaké chyby či problémy. Zde je přehled několika z nich:
S prvním deštěm se zjistilo, že zastřešení nástupišť není účinně izolováno proti průniku vody. Spáry mezi skleněnými deskami propouštěly déšť nebo tající sníh. Tento problém je v těchto dnech postupně odstraňován - spáry jsou tmelovány.
Další problémy způsobila klouzající schodiště. Jednotlivé kamenné desky jsou sice zdrsněné, ovšem pokud se na nich usadí vrstva bláta nebo sněhu je zle. Vinou toho muselo být schodiště zastávky K Barrandovu na několik týdnů uzavřeno. Nyní je už opět v provozu poté, co bylo namontováno druhé zábradlí. Předpokládá se, že do schodů budou vyfrézovány protiskluzové drážky.
Na několika nástupištích se začíná propadat dlažba. Zvláště je to patrné na zastávkách Geologická a Chaplinovo náměstí. Tento problém byl zřejmě způsoben podmáčením špatně utemenováného podloží. Předláždění zřejmě počká na "velkou jarní výluku".
Časté jsou poruchy na signalizačním návěstí u vjezdů do podjezdů. Tyto návěstí by měli řidiče tramvají informovat, zda je podjezd obsazený (blikající žlutý kruh) či volný (svítící žlutý kruh). Pokud ovšem návěstí signalizuje "obsazený úsek" a do podjezdu vjede další souprava (což není zakázáno), kolejové obvody nedokáží tuto situaci vyhodnotit a návěstí se zasekne na signálu "obsazený úsek".
Nespolehlivě fungují též informační prvky pro cestující - digitální tabule informující o odjezdu spojů a informační kiosky. Digitální tabule zpožděně reagují na aktuální dění. Často se stává, že vidíte odjíždějící tramvaj, a přesto tabule informuje o odjezdu za 1 nebo 2 minuty. Dotykové obrazovky informačních kiosků vykazují velmi pomalou reakci na dotyk. Bohužel nejsou odolné vůči vyšším mrazům a vůči vandalům.

S čím jsou cestující dále nespokojeni
Staré přísloví dí, že kdo chce bít psa - hůl si vždycky najde. Proto zmíním jen pár zřejmých problémů.
Cestujícím vadí, že tramvaje jsou více přeplněné než bývaly autobusy. Je to způsobeno především zpožděními a špatnými proklady intervalů jednotlivých linek. Tento problém bude těžké vyřešit bez systémových změn v celé síti. Uvědomme si, že na Barrandov jezdí tři tramvajové linky přes celou Prahu - i malý problém na druhém konci Prahy způsobí, že spoj na který člověk čeká, nepřijede vůbec nebo nepřijede včas.
S tím je spojena i zranitelnost tramvajová tratě. Pokud na trati dojde k mimořádné situaci (nehoda, stržená trolej, nefunkční výhybka) - provoz se zastaví - protože v současnosti není mezi Andělem a Barrandovem jiná trať, po které by se dalo problémové místo objet.

12. 02. 2004
Dnes začnu dobrou zprávou: Propadlá dlažba na některých zastávkách byla tento týden opravena.
A teď bohužel několik špatných zpráv:
Dělníci během prací na izolaci skel na zastávce Chaplinovo náměstí rozbili jednu skleněnou desku.
V pátek 30. ledna kolem poledního došlo na tramvajové trati k výpadku elektrické energie. Jedna tramvajová souprava s cestujícími se zastavila přímo uprostřed estakády. Dle jednoho z přímých účastníků bylo uvíznuvším cestujícím zakázáno vystoupit ze stojící tramvaje. Řidička tramvaje prý prohlásila, že vstup na estakádu je pro nepovolané osoby zakázán, a že na most nikoho nesmí pustit. Dodávka elektrického proudu byla obnovena do půl hodiny.
V úterý 3. února po jedenadvacáté hodině neznámý vandal v zastávce Hlubočepy dlouhou tyčí rozmlátil hodiny vedle digitální tabule s odjezdy. Bezpečnostní kamera jej naštěstí zachytila, a tak existuje důkaz pro jeho budoucí identifikaci.

10. 05. 2004
Kolem tramvajové tratě se objevily pevné směrovky, které budou při výlukách navigovat cestující od tramvajových zastávek k zastávkám náhradní autobusové dopravy. Cedule mají hnědou barvu s bílým textem. Nové ukazatele nahrazují provizorní cedule, které byly okolo tratě rozmístěny při zahájení provozu koncem listopadu 2003.
Na portálu podjezdu za zastávkou K Barrandovu se objevilo nové dekorativní zábradlí modré barvy.
Na schodišti k zastávce Chaplinovo náměstí se postupně objevují nové keramické obklady v černé a šedé barvě. Je zajímavé, že to schodiště pamatuje již počátky sídliště Barrandov, avšak více než 18 let vydržel původní beton bez jakéhokoliv zkrášlujícího nátěru či obkladů.

Upozornění
Již příští týden (ve čtvrtek 20. května) začne výluka tramvajové trati. Bez provozu zůstává úsek "Anděl - Smíchovské nádraží - Barrandov". Výluka je nutná k dokončení prací na nové trati a k opravě tratě v Nádražní ulici. Provoz bude obnoven s prvním prázdninovým dnem (1. července 2004).
Tato výluka postihne nejen cestující MHD, ale i motoristy!
Řidiči se musejí připravit na dopravní omezení v Nádražní ulici u Lihovaru a v úseku mezi Plzeňkou a Andělem. V samotném sídlišti budou uzavřeny ulice Do Klukovic v úseku Tréglova - Grussova (od 20. - 29. května) a ulice Slivenecká v úseku K Barrandovu - V Bokách II (30. května - 13. června).
Cestující MHD se musí připravit na odklony tří a zrušení dvou tramvajových linek. Linky č. 6, 12 a 54 budou ve směru z centra města odkloněny ze zastávky Anděl do zastávky Kotlářka v Košířích, kde budou ukončeny. Linky č. 14 a 20 budou sloučeny ve zvláštní linku č. 34. Kvůli chybějícímu oblouku na křižovatce Anděl z Lidické do Štefánikovy ulice však linka č. 34 nebude vedena přes centrální část Prahy 5. Linka č. 34 bude jezdit po trase: Vozovna Kobylisy - Výstaviště - Náměstí Republiky - Václavské náměstí - Národní třída - Újezd - Malostranská - Hradčanská - Dejvická - Divoká Šárka.
Odkloněné tramvaje částečně denní náhradní autobusové linky X12 (Smíchovské nádraží - Sídliště Barrandov) a X32 (Smíchovské nádraží - Arbesovo náměstí) a noční linka X54 (Anděl/Stroupežnického - Sídliště Barrandov). Více informací o vedení linek MHD naleznete v sekci: Změny MHD

07. 06. 2004
Výluka tramvajové tratě se dostala do své poloviny a načase podívat se na staveniště:
Náhradní dopravu na sídlišti zajišťují autobusy linky X12. Vozy vypravují garáže Řepy, Kačerov, Dejvice a Vršovice. Autobusy se otáčejí na tramvajové smyčce po směru hodinových ručiček (tedy protisměrně než tramvaje).
Některé tramvajové zastávky jsou i nadále přístupné veřejnosti. Jízdenkové automaty a informační skříně zůstaly v provozu. Na digitálních tabulích vystřídala údaje o nejbližších spojích informace o výluce tram. provozu, která neustále krauluje na spodním řádku. Ze zastávkových sloupků byly sundány vrchní (hlavové) části, ve kterých byla umístěna elektronika.

Podbíjení kolejnic je v současnosti dokončeno v celé délce tratě. V úseku Sídliště Barrandov – Geologická jsou ke kolejnicím přilepeny pryžové bokovnice, které budou snižovat vibrace a hluk z provozu. Bokovnice nebudou umístěny na estakádách a v podjezdech.
Kolejiště zastávky Sídliště Barrandov je již téměř celé zadlážděno černou dlažbou. Výjimku tvoří místa půdorysů trolejových bran, které jsou vydlážděna bíle. V tomto barevném uspořádání bude vyhotovena dlažba všech zastávek v místech kolejiště. Kolejový pás všech zastávek byl rovněž doplněn o odvodňovací kanálek, který je umístěn na okraji zastávky vždy směrem do centra.
Za zastávkou Sídliště Barrandov až k přejezdu ulice Do Klukovic se připravuje pokládka travnatého koberce, který zatím zakrývá přibližně čtvrtinu úseku. Na místě jsou již přivezeny palety s dalšími rolemi trávy. Šířka role je cca 35 cm, výška trsů je asi 5 cm.
Popišme si postup zatravnění tratě: Nejprve je tramvajové těleso zasypáno hrubým štěrkem, který zakrývá patu kolejnic. Pak je položena izolační textilie, která je pokryta jemným štěrkem. Další vrstvu tvoří hlína, do které jsou vtlačeny umělohmotné mřížky, které budou trávník zpevňovat. Mřížka sahá přibližně několik centimetrů pod temeno kolejnic. Na tuto mřížku je pak rozvinut předpěstovaný travnatý koberec.
V zastávce Poliklinika Barrandov je z větší části položena dlažba. Výjimkou z barevného uspořádání je zhruba půlmetrový pás žluté dlažby mezi zastávkovým sloupkem a přechodem pro chodce.
Kolejiště zastávky Chaplinovo náměstí je zadlážděno z menši poloviny. V zastávce rovněž pokračují práce na obkladech stěn černými obklady. Jednolitost černé barvy je na stěnách schodišť přerušena dekorativními linkami. Obkladačky veřejných záchodků pod lávkou doplňují stříbrné pásy hliníkových obkladů. Rovněž pokračují práce na vnější obkladech portálů, které také postupně dostávají definitivní zábradlí. Práce na zasklívání zastřešení schodiště ještě nezačaly.
Zato portál tunelu v zastávky K Barrandovu se již dočkal finálních černých obkladů a modrého zábradlí. V kolejišti probíhá příprava podloží na pokládku dlažby, v tom samé stadiu je i kolejišti následující zastávky Geologická.
V úseku mezi oběma zastávkami je trať zasypávána štěrkem. Přejezd u zastávky Geologická podstupuje úpravu celkové geometrie a vozovka a přilehlé chodníky dostávají nový asfaltový kryt. Mezi zastávkou Geologická a měnírnou u estakády se nalepují bokovnice ke kolejnicím.
Zastávka Hlubočepy
je asi nejvíce rozpracována, protože zde probíhá oprava dláždění i na nástupištích. Přejezd do ulice Nad Konečnou již pokrývá nový asfaltový povrch.

Mezi zastávkou Hlubočepy a Plzeňka probíhá běžná údržba tratě, která díky stísněnému prostoru mírně komplikuje provoz autobusů i ostatní dopravy.
Stavební práce probíhají i na vlečce do zaniklého zlíchovského lihovaru. Samotná vlečka bude zřejmě odstraněna až v příštích letech, kdy bude v souvislosti se stavbou centra Zlatý Lihovar zrekonstruována celá Nádraží ulice a křižovatka s ulicí Strakonickou. Letos však dochází k vyrušení křížení vlečky a tramvajové tratě, což trochu urychlí tramvajovou dopravu.

Velmi rychle postupuje i celková rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici mezi Smíchovským nádraží a Andělem.
Koleje jsou již položeny v úseku mezi Plzeňkou a zastávkou Na Knížecí, kromě krátkého úseku u křižovatky Nádražní x U železničního mostu. Na položených kolejnicích probíhají práce na svařování a lepení anti-vibračních bokovnic. Úsek Smíchovské nádraží – Na Knížecí bude vyhotoven na betonových pražcích v anti-vibrační vaně. Kvůli nedostatku místa, je však v blízkosti inženýrských sítí trať konstruována na monolitické betonové desce betonované na místě (nejedná se o panely). V obou případech je užito shodného typu kolejnic. K pražcům jsou kolejnice přišroubovány pomocí pružného upevnění, u betonové desky bude užito pevných spojů. Betonová deska se nachází v zastávce Plzeňka (pouze ve směru z centra) a pod jižním železničním mostem (obousměrně). Betonová deska v zastávce Plzeňka rovněž slouží jako jedna ze stěn anti-vibrační vany.
Výhybky v křižovatce u zastávky Na Knížecí jsou již položeny a kolejnice jsou upevněny k dřevěným pražcům. Od 10. června bude probíhat výměna BKV panelů mezi zastávkou Anděl a křižovatkou u zastávky Na Knížecí. Mezi Andělem a Smíchovským nádraží bude rovněž vyměněno trolejové vedení včetně sloupů, pro které jsou v současné době vybetonované základové díry.

23. 07. 2004
Smolný týden má za sebou tramvajová trať na Barrandov, protože došlo hned třikrát k přerušení provozu a vždy byla důvod závada na trolejovém vedení.
K prvnímu přerušení provozu došlo v sobotu 17. července před jednou hodinou odpoledne. Řidič na lince 14, jedoucí z centra, zaznamenal při stanicování v zastávce Chaplinovo náměstí, že před vjezdem do podjezdu Tréglovy ulice je uvolněná trolej. Tramvaje ve směru z centra byly ihned zkráceny do zastávky Hlubočepy. Tramvaje, které zůstaly na obratišti Barrandov ještě stačily odjet z tratě. Operativně byla zavedena náhradní autobusová doprava X12, kterou obsluhovaly 3 sólo autobusy (z toho dva nízkopodlažní). Technici dopravního podniku závadu na troleji rychle odstranili a ve cca 13:40 h byl tramvajový provoz obnoven.
Staré české přísloví praví, že práce kvapná je málo platná. Obnovení provozu nevydrželo v sobotu ani půl hodiny a krátce po druhé hodině odpolední se stejná situace na stejném místě opakovala. Tentokrát řidič tramvaje zastavil jen těsně před uvolněnou trolejí. Kdyby popojel ještě o dva metry, strhl by celé trolejové vedení a možná by poškodil i pantograf tramvaje. Montážní vůz (věžka) s techniky byl podruhé na místě rychleji, a proto se tramvaje znovu rozjely ve 14:35.
Bohužel ani po druhé opravě nevydržela trolej definitivně a ve středu 21. července proběhla repríza víkendové situace. Tentokrát byla situace horší, protože musel být provoz přerušen v odpolední přepravní špičce, kdy jezdí nejvíce lidí. Tramvajový provoz byl přerušen od cca 16:30 do 20:30. Podle jízdních řádů však tramvaje začaly jezdit až o hodinu později. Všechny tři barrandovské tramvajové linky (12, 14, 20) byly zkráceny na obratiště Hlubočepy, které proto nemohlo být využito pro obracení náhradních autobusů. Náhradní linka X12 jezdila ze smyčky Barrandov až k nádraží Smíchov. Středeční přerušení provozu bylo citelně delší než předcházející sobotní, protože byla provedena důkladnější oprava uchycení troleje. Rovněž byla provedena revize trolejového vedení v celé délce barrandovské tratě.
Fotografie ze středeční výluky nafotil: Tomáš Smejkal
klikni pro zobrazení dalších fotografiíhttp://sweb.cz/t.smejkal2/2004/page_02.htm#trolej

26. 07. 2004
V sobotu 24. července se uskutečnila mimořádná výluka tramvajové trati. Kromě důkladné revize trolejového vedení nařízené po opakovaných výpadcích z minulého týdne, byla výluka využita pro částečné odstranění uschlé trávy z tramvajového pásu. Zatravnění prostoru mezi kolejemi se totiž příliš nepovedlo, ačkoliv je trávník pravidelně zaléván a hnojen. Za vinu neúspěchu lze zřejmě považovat nízkou vrstvu hlíny pod travnatým kobercem, ale hlavním problém byla příliš dlouhá prodleva mezi dobou, kdy byly koberce na staveniště přivezeny a dobou, kdy byl trávník rozbalen. Palety s koberci stály poblíž tratě téměř měsíc bez jakékoli ošetřování.
Sobotní výluka měla původně pokračovat i v neděli, skončila však již v sobotu před sedmou hodinou večerní. Kupodivu nebyla výluka využita pro pokládku nového trávníku ani pro montáž osvětlení přechodů pro chodce, které lze jen obtížně provádět za provozu. Je možné, že se proto v dohledné době dočkáme opět krátké výluky.

Jak pokračují dokončovací práce
Naši dnešní projížďku začneme na konečné Sídliště Barrandov. Tato zastávka je úplně dodělaná včetně nového prodejního kiosku, jenž bude v provozu pravděpodobně od záři. Jedinou vadou na kráse je propadlý asfalt v blízkosti vjezdu do smyčky, který po dešti vytváří jezírko v celé šířce vozovky.
Dále na trase pokračuje zelená zastávka Poliklinika Barrandov. Barva zastávky nádherně ladí s přilehlým lesíkem, ale spíš si všimneme, že tato zastávka byla nedávno neblaze proslavena článkem ve Večerníku Prah. Někteří cestující se stěžovali na konstrukci zastávky, která při deště nedokonale chrání před deštěm. Při velké jarní výluce byla střecha zastávky přesklena problém však nebyl odstraněn. Ze střechy zmizely prorezlé kovové spoje, který byly nahrazeny lepící páskou. Při bližším pohledu odhalíme i konstrukční chybu, protože v místech styku skla a nosného ocelového sloupku je možno vidět nemalou díru, kudy při dešti stéká voda na čekající cestující. Další chyba je v umístění okapu, který nekončí blízko u země a vítr zanáší vodu pod zastřešení zastávky.
Ostrým sedmiprocentním klesáním trať pokračuje do podjezdu, kde cestující zaznamenávají velký skřípot při průjezdu tramvaje. Menší skřípot je v oblouku na otevřeném kolejovém svršku normální, ale zde bude nutné koleje ještě přebrousit.
Následuje zastávka Chaplinovo náměstí památná poruchami trolejí, která si díky velkému množství obkladů černé barvy vysloužila od některých lidí přezdívku krematorium. Přístupová schodiště k zastávce nyní zakrývá lešení, protože probíhá jeho zasklívání střešní konstrukce. Vzhledem k faktu, že zastřešení bude velmi vysoko nad schodištěm, je na místě se ptát, zda bude mít i jiný smysl než okrasný. Zde bych si povšiml ještě šikmé bezbariérové rampy do ulice Högerova. V místech, kde rampa přechází ve schody ke kruhovému objezdu najdeme několik centimetrů silnou prasklinu v betonu opěrné zdi.
Půjdeme po povrchu a obejdeme rozbahněnou plochu v trojúhelníku ulic Lamačova - K Barrandovu - Lipského, která se mění parkoviště, nebo opět přežijeme skřípot v oblouku druhého podjezdu a jsem v zastávce, která ráda mění jméno a nyní se jmenuje K Barrandovu. Lidová tvořivost již má v zásobě připraveno nové jméno. Množství zákoutí a zastřešení vysokopevnostní fólií připomínající roztažená křídla vzbuzuje komentáře, že to musí být Batmanovo doupě. Pro jedince nedotčené moderní popkulturou připomínám, že Batman je komiksový superhrdina - netopýří muž. Vtipy stranou a podívejme se na nedostatky této zastávky. Bohužel zastření schodišť příliš před vodou ani sněhem neochrání. Nepochopitelné je i absence jakéhokoli zastřešení informační skříně s automatem na jízdenky. I další problém souvisí s deštěm. Chodníky na dolní straně zastávky bohužel při dešti fungují jako spolehlivý vodní kanál, což bohužel chodce nepotěší.
Podél rozšířené dřevěné protihlukové zdi klesáme ke žluté zastávce Geologická. Zastávka je hotová a není potřeba více komentovat. Snad jen bude zajímavé sledovat, jak budou využity zde postavené prodejní kiosky, neboť tato zastávka nemá velký obrat cestujících.
Následuje úsek ulice K Barrandovu (nebo-li VBK) a tramvaj míří na estakády. Na estakádách je sice otevřený kolejový svršek, ale zároveň zde byly použity tlumící bokovnice, protože obyvatelé vilek pod tratí si stěžovali na hluk. Bokovnice jsou přimontovány pomocí svorníků ve tvaru písmene U. Pár svorníků již bohužel (teprve po měsíci !!!) odpadlo a leží vedle kolejí.
Poslední zastávka dnešní jízdy nese název Hlubočepy. Zastávka má výrazné konstrukce zastřešení, které mají připomínat bránu a vítat cestující ve směru z centra. V této zastávce se vyskytuje problém, který bude bohužel odstranit jen těžko. Mnozí řidiči aut nepostřehnou, že se silnice ve směru od Zlíchova odděluje od tramvajové trati a pokračují v jízdě po kolejích až zapadnou do štěrku na estakádě.
Ještě poznámka závěrem: Začátkem února jsem na této stránce psal o problémech s funkčností návěstidel a digitálních tabulí s odjezdy - bohužel tyto chyby se ještě stále v provozu objevují.

06. 08. 2004
Stříška spojující zastávku Chaplinovo náměstí a Tilleho náměstí se dočkalo svého kompletního zasklení. Obě schodiště k zastávkovému nástupišti pro linky jedoucí do centra, které v uplynulých týdnech zakrývalo lešení, opět slouží cestujícím.
V Lamačově ulici probíhají dokončovací zahradnické úpravy
Rovněž parkoviště mezi zastávkou K Barrandovu a Lamačovou ulicí bylo dokončeno. Plocha byla částečně zadlážděna novou dlažbou, částečně byla ponechána původní dlažba a zbytek byl vysypán štěrkem. Zatím není jasné, jestli zde bude placené parkování, nebo zda parkoviště bude občanům Barrandova sloužit bezplatně.

Až na pár drobnosti se dá konstatovat, že celá stavba je dokončena,
...o čemž svědčí následující fotogalerie, kterou nafotil Tonda Ježek:
klikni pro zobrazení dalších fotografiíwww.mhdcr.biz/TT_barrandov/dokonceni/dokonceni.htm

24. 09. 2004
Prodejní prostory na tramvajových zastávkách začínají zvolna ožívat. Na nástupišti zastávky K Barrandovu ve směru do centra vzniká malé bistro a sázková kancelář Fortuna. Otevření se plánuje v příštích týdnech.
Situace z letošního léta, kdy velká část travnatého koberce v kolejišti trpěla nedostatkem vláhy se již doufejme nebude opakovat. Podél tratě se v těchto dnech montuje nový zavlažovací systém
Pro mnohé nečekaná průtrž mračen v uplynulých dnech ukázala na další závady v provedení stavby. Na většinu zastávek stále zatéká nejrůznějšími skulinami. Lidé, kteří se v dešti vydali vzhůru po schodišti u zastávky Chaplinovo náměstí byly zaskočeni proudem vody stékající proti nim. Jednou byla na vině havárie vodovodu u restaurace Kamera, podruhé za to mohl déšť. Projektant bohužel zapomněl nad schodiště umístit kanálek, který by zachytil stékající vodu z mírně svažitého náměstí.

02. 12. 2004
V pondělí 29. listopadu uběhl přesně jeden rok od zahájení provozu na barrandovské trati. O to více je překvapují nedodělky, které se stále v okolí tratě vyskytují. Již téměř půl roku se u křižovatky ulic Tréglova a Do Klukovic válí na trávě osiřelý sloup veřejného osvětlení. Mnohé přístupové chodníky jsou zanesené bahnem, které ztéká z okolních svahů. Některé chodníky se neustále propadají, nejvýrazněji je to vidět u zastávky K Barrandovu.
Dobrou zprávou však může být zprovoznění obchůdků na nástupištích zastávky K Barrandovu. Ráno cestou do centra Prahy si na nástupišti můžeme zakoupit čerstvé pečivo v prodejně fy Ječmínek nebo si vsadit na sportovní výsledky v sázkové kanceláři fy Fortuna. Večer cestou domů si můžeme zpravit náladu v baru Merkur na protějším nástupišti. Bar Merkur je otevřený nonstop a nabízí proto další možnost občerstvení nočním cestujícím, kteří na Barrandově přestupují na noční autobusy do Radotína nebo Černošic.
Pár fotografií ze zastávky K Barrandovu nafotil: Petr Špitálský
Propadlý chodník u zastávky K Barrandovu Fortuna a Pekařství Ječmínek Nabídka Pekařství Ječmínek Bar Merkur

31. 12. 2004
V blízkosti chodníků k zastávkám "Sídliště Barrandov" a "K Barrandovu" byly instalovány nové digitální tabule, které přicházejícím cestujícím poskytují aktuální informace z provozu. Tabule je složena diodového displeje a zobrazuje jeden řádek kraulujícího textu.

Aktuální fotografie nafotil: Tomáš Smejkal

© 2003